ไก่ดำ » ไข่เชื้อ ไก่ดำมองโกล

ไข่เชื้อ ไก่ดำมองโกล

28 เมษายน 2020
28   0

ไข่เชื้อ ไก่ดำสายมองโกล สำหรับฟักไข่เอง หาซื้อได้แล้ว ที่อันวาฟาร์ม ฟาร์มไก่ดำ

ไข่เชื้อ ไก่ดำ

ไก่ดำ สายลูกผสมระหว่าง อินโด + มองโกล พัฒนาเพื่อให้ได้ความดำของเนื้อ มากขึ้น และไม่ทำให้เลือดชิดกัน ต้านทานโรคได้ดี