อันวาฟาร์ม ฟาร์มไก่ดำ ไก่สวยงาม

อันวาฟาร์ม ฟาร์มไก่ดำ ไก่สวยงาม ไก่ซิลกี้เมก้า ไก่โปร์แลนด์ อุปกรณ์ทำตู้ฟักไข่ แหล่งเรียนรู้เรื่อง ไก่ดำ สายพันธุ์ไก่ดำ จองลูกไก่ดำ

บรรยากาศในฟาร์มเลี้ยง

เยี่ยมชมฟาร์ม